تلفاکس: ۳۳۳۴۰۷۳۲-۰۱۳ موبایل: ۰۹۱۱۱۴۸۰۵۲۲

انجمن دندانپزشکی ایران-شعبه گیلان
Iranian Dental Association Gilan Branc

دکتریوسف جهاندیده

سمت:رئیس هیئت مدیره

دکتر حسین سلیمی

سمت:نائب رئیس

دکتر الناز موسوی

سمت:مسئول کمیته علمی

دکترشاهدخت قلی زاده

سمت:سخنگو

دکتر علیرضا نویدی

سمت:خزانه دار

دکتر ژاله محمودی

سمت:بازرس

           
           

 

 

-