تلفاکس: ۳۳۳۴۰۷۳۲-۰۱۳ موبایل: ۰۹۱۱۱۴۸۰۵۲۲

انجمن دندانپزشکی ایران-شعبه گیلان
Iranian Dental Association Gilan Branc

 

       
دکتر پژمان پور اکبر جهانددیده
دکتر سیدیاسر خلیل اژدادی
دکتر علی واله شیدا
دکتر علیرضا نویدی
دکتر سید احمد بحر خزان
دکترغلامرضا جنگی نژاد
رئیس هیات مدیره نایب رئیس هیات مدیره دبیر کمیته علمی سخنگو خزانه دار بازرس