انجمن دندانپزشکی ایران-شعبه گیلان
Iranian Dental Association Gilan Branch
تلفاکس: ۳۳۳۴۰۷۳۲-۰۱۳ موبایل: ۰۹۱۱۱۴۸۰۵۲۲

 

       
دکتر پژمان پور اکبر جهانددیده
دکتر سیدیاسر خلیل اژدادی
دکتر علی واله شیدا
دکتر علیرضا نویدی
دکتر سید احمد بحر خزان
دکترغلامرضا جنگی نژاد
رئیس هیات مدیره نایب رئیس هیات مدیره دبیر کمیته علمی سخنگو خزانه دار بازرس