انجمن دندانپزشکی ایران-شعبه گیلان
Iranian Dental Association Gilan Branch
تلفاکس: ۳۳۳۴۰۷۳۲-۰۱۳ موبایل: ۰۹۱۱۱۴۸۰۵۲۲

دکتر یوسف جهاندیده

سمت:رئیس هیئت مدیره

دکتر حسین سلیمی

سمت:نائب رئیس

دکتر الناز موسوی

سمت:مسئول کمیته علمی

دکترشاهدخت قلیزاده

سمت:سخنگو

دکتر میرعلی رضا نویدی

سمت:خزانه دار

دکترژاله محمودی

سمت:بازرس

           
           

 

 

-