انجمن دندانپزشکی ایران-شعبه گیلان
Iranian Dental Association Gilan Branch
تلفاکس: ۳۳۳۴۰۷۳۲-۰۱۳ موبایل: ۰۹۱۱۱۴۸۰۵۲۲
دوره های آموزشی انجمن دندانپزشکی ایران- شعبه گیلان -سال ۹۷

دوره های آموزشی انجمن دندانپزشکی ایران- شعبه گیلان -سال ۹۷ (3)

با کلیک بر روی این قسمت تمامی دوره های آموزشی مشاهده می شود

مدون مدیریت فضا و اکلوژن

  • سه شنبه, 13 آذر 1397 ساعت 07:58

مدون مدیریت فضا و اکلوژن

  • سه شنبه, 13 آذر 1397 ساعت 07:35

دوره پزشکی قانونی خرداد ۹۷

  • شنبه, 31 شهریور 1397 ساعت 14:26