تلفاکس: ۳۳۳۴۰۷۳۲-۰۱۳ موبایل: ۰۹۱۱۱۴۸۰۵۲۲

انجمن دندانپزشکی ایران-شعبه گیلان
Iranian Dental Association Gilan Branc

 

بسمه تعالی

 

فصل اول:کلیات و اهداف

فصل اول :"کلیات و اهداف "

ماده 1 :نام : انجمن دندانپزشکی ایران

انجمنی است ( علمی ، تخصصی ، پژوهشی ، صنفی ) غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً ( انجمن ) نامیده می شود .

تبصره : دندانپزشکان در این اساسنامه به آندسته از فارغ التحصیلان دانشگاهها اطلاق میشود که در رشته های : دندانپزشکی عمومی و رشته های تخصصی ( ارتدنسی ، اطفال ، اندودنتیکز ، آسیب شناسی دهان و فک و صورت ، بیماریهای دهان وفک و صورت ، جراحی دهان وفک و صورت ، پروتزهای دندانی ، رادیولوژی دهان و فک و صورت ، ترمیمی ، اکلوژن ، پریودنتولوژی ، مواد دندانی ) از طرف مراجع رسمی کشور بعنوان فارغ التحصیل مورد تایید قرار گرفته اند .

ماده 2 :محل انجمن : .........

مرکز اصلی این انجمن در تهران به آدرس : خ نصر – خ پیروزی غربی – پلاک 94  واقع است و در صورت لزوم می تواند با تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها در سایر شهرهای کشور شعبه دفتر یا نمایندگی دایر نماید .

ماده 3 :تابعیت : انجمن

انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده 4 :مدت فعالیت :

انجمن از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدودی تشکیل می گردد .

ماده 5 :اهداف : انجمن

1- تلاش بمنظور خودکفایی ، ارتفاع سطح علمی و نیز گسترش علوم پزشکی در جهت اهداف انجمن و نظام جمهوری اسلامی ایران.

2- ایجاد زمینه های همکاری و ایفای نقش مشورتی علمی و .... با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاهها ، سازمان نظام پزشکی و دیگر ادارات و وزارتخانه ها و موسساتی که بنحوی در پیشبرد و به ثمر رسانیدن اهداف انجمن موثرند .

3- اولویت دادن به درمان مجروحین جنگی و نیز مجروحین اضطراری ناشی از حوادث طبیعی نظیر سیل ، زلزله ، و .... و نیز بر طرف کردن نیازهای علمی ، درمانی و پژوهشی در زمینه های مذکور .

4- ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف بمنظور تامین نیازهای اعضا ، با رعایت قوانین و مقررات موضوعه .

5- فراهم آوردن زمینه های لازم جهت رفع نیازهای علمی و خدماتی اعضاء .

ماده 6 :

طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتیکه در اساسنامه پیش بینی شده و بنحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد .

 

فصل دوم:شرایط عضویت

فصل دوم : "شرایط و نحوه عضویت و انواع آن "

ماده 7 :

هر دندانپزشک فارغ التحصیل از دانشگاهها که دارای شرایط زیر باشد می تواند با تصویب هیئت مدیره به عضویت انجمن درآید.

1- داشتن مدرک دکتری دندانپزشکی مورد تائید مراجع رسمی کشور ( فقط اعضای پیوسته )

2- پذیرفتن مفاد اساسنامه.

3- محروم نبودن از حقوق اجتماعی .

4- داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی .

ماده 8 :

عضویت : انجمن دارای 2 نوع عضو خواهد بود .

1- اعضای پیوسته که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشد و اعضای اصلی محسوب می شوند .

2- اعضای افتخاری ، از بین دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره ، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند .

تبصره : اعضای افتخاری غیر ایرانی باید هم راستا با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشند و یا حداقل همانند با اهداف استکبار جهانی نبوده و قبلاً به تائید کمیسیون ماده ده رسیده باشد .

 

فصل سوم:ارکان انجمن

فصل سوم : " ارکان انجمن "

ماده 9:

ارکان انجمن عبارتند از :

1- مجمع عمومی

2- هیئت مدیره

3- بازرس یا بازرسان

الف ) مجمع عمومی

ماده 10:

مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می باشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود .

ماده 11 :

 مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در ضمیمه سالی یکبار در بهمن ماه تشکیل خواهد شد . برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضای پیوسته و  جهت تصویب هر موضوعی رای موافق اکثریت اعضا حاضر ضرورت دارد . در صورتیکه در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسید ، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت . مجمع عمومی عادی ممکنست بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا یک سوم کل اعضا پیوسته تشکیل گردد .

ماده 12 :

وظایف مجمع عمومی عادی :

1- اننتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان .

2- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان .

3- تعیین خط مشی کل انجمن .

4- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره .

5- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن .

6- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن .

ماده 13 :

مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات اعلام

در روزنامه رسمی ، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد .

1- با درخواست هیئت مدیره یا بازرس ( بازرسان )

2- با درخواست یک سوم از اعضا انجمن

تبصره 1 : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید .

تبصره 2 : مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت .

تبصره 3 : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرا موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 14 :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

1- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه .

2- بررسی و تصویب انحلال  انجمن .

3- عزل هیئت مدیره .

تبصره : عزل هیئت مدیره باید با اطلاع و موافقت وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد .

ماده 15 :

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود .

تبصره : اعضای هیئت رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد .

ب ) هیئت مدیره

ماده 16 :

انجمن دارای هیئت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهند بود .

تبصره 1 : شعبات انجمن در مراکز استانها توسط هیئتی مرکب از 2 نفر که از سوی اعضا شعبه انتخاب و با تصویب هیئت مدیره مرکزی انتصاب می شوند ، اداره خواهد شد و اعضا این هیئتها طبق دستور العمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود ، حد نصاب تاسیس شعبه 10 نفر عضو می باشد که در صورت عدم حصول آن ، می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود .

تبصره 2 : جلسات هیئت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا موافق معتبر خواهد بود .

تبصره 3 : اعضا هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیسی ، یک نفر نایب رئیس و یکنفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود .

حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص می نماید .

تبصره 4 : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون غذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

تبصره 5 : در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

تبصره 6 : هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداق هر 15 روز یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد . فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود .

ماده 17 :

مجمع عمومی هیئت مدیره را برای مدت 3 سال انتخاب خواهد نمود . انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است ظرف ، حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود ، انتخابات هیئت مدیره جدید را برگزار نماید و نتیجه را یک هفته قبل از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید .

ماده 18 :

هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح ذیل می باشد . حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابهای انجمن ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجمع عمومی ، افتتاح حساب در یکی از بانکها ، انجام تشریفات قانونی تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ،تعیین  حکم و تعیین وکیل و عزل آنان ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ، در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی یا حق توکیل .

بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی میباشد بنام انجمن انجام دهد .

تبصره 1 : جز در باره موضوعاتی که موجب مفاد این اساسنامه و اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع انجمن دارا میباشد .

تبصره 2 : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود .

تبصره 3 : هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید .

مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره بوی تفویض می گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضا را دارد .

تبصره 4 : اگر مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود .

تبصره 5 : هیئت مدیره می تواند از بین اعضا واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی انجمن را تشکیل دهد .

تبصره 6 : آیین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود .

تبصره 7 : تصمیمات متخذه در کمیسیونها پس از تصویب در هیئت مدیره قابل اجرا است .

ج ) بازرسان

ماده 19 :

مجمع عمومی عادی دو نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود .

تبصره : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است .

ماده 20 :

وظایف بازرس یا بازرسان بشرح زیر است :

1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .

2- مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی .

3- گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .

ماده 21 :

کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیئت مدیره انجمن باید جهت بررسی در دسترس بازرس ( یا بازرسان َ) قرار گیرد .

 

فصل چهارم:بودجه و مواد متفرقه

 فصل چهارم :"بودجه و مواد متفرقه "

ماده 22 :

بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف و نیز حق عضویت اعضا تامین می شود .

ماده 23 :

درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها اراده خواهد شد .

تبصره 1 : کلیه دفاتر مالی انجمن در مواقع مراجعه مامورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .

تبصره 2 : سال مالی انجمن منطبق به سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه ختم می شود .

تبصره 3 : کلیه وجوه مازاد بر هزینه های " انجمن " در حساب مخصوصی بنام " انجمن " نزدیکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد .

ماده 24 :

کلیه مدارک رسمی انجمن ، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود . مکاتبات رسمی انجمن به امضا رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و مهر انجمن خواهد بود .

تبصره : مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضاء ذیربط خواهد رسید .

ماده 25 :

هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضاء هیئت مدیره در صورتی معتبر است که با تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها باشد .

تبصره : محل انجمن و اقامتگاه اعضا هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامیکه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود .

ماده 26 :

انجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد .

تبصره : هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسئولیت قانونی دارند .

ماده 27 :

انتشار هر گونه نشریه پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانونی مطبوعات انجام می شود .

ماده 28 :

با توجه به اینکه انجمن ماهیتاً غیر تجاری می باشد نمی تواند اعمال تجاری و اعتباری انجام دهد .

ماده 29 :

انحلال انجمن در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از ادا دیون و  وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام نماید .

هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد .

ماده 30 :

این اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 29 ماده و 27 تبصره در اولین نشست اعضا مجمع عمومی انجمن در تاریخ .........  بتصویب رسید.