تلفاکس: ۳۳۳۴۰۷۳۲-۰۱۳ موبایل: ۰۹۱۱۱۴۸۰۵۲۲

انجمن دندانپزشکی ایران-شعبه گیلان
Iranian Dental Association Gilan Branc

به نام خدا

بازگشت به نامه شماره 211-91803 پ  مورخ 18/3/92  مدير محترم آموزش مداوم پزشكي و قطب علمي آموزش الكترونيكي دانشگاه  ، آخرين تغييرات قوانين آموزش مداوم مصوب شوراي عالي وزارت متبوع تا سال 91 جهت اطلاع همكاران درج مي گردد .

 

آخرين تغييرات قوانين آموزش مداوم مصوب شوراي عالي وزارت متبوع تا سال 91

1-     شركت در برنامه هاي مدون براي كليه مشمولين مداوم اختياري مي باشد و يك پزشك مي تواند تمام امتياز مورد نياز خود را از برنامه هاي غير مدون نيز كسب نمايد .

2-     امتيازبرنامه هاي مدون كنفرانس ها مانند ساير برنامه هاي ( سمينار ، كنگره و سمپوزيوم ) به ازاي هر ساعت فعال 6/0 مي باشد يعني برگزاري يك برنامه مدون 5 ساعته كه قبلاً 5 امتياز داشته است طبق قوانين جديد 3 امتياز خواهد داشت و كنفرانس 5 ساعته كه قبلاً 5/2 امتياز داشته است اكنون 3 امتيازي مي شود .

3-     فقط برنامه هاي كارگاهي امتياز بالاتري مي گيرند كه به ازاي هر ساعت فعال يك امتياز مي باشد . برنامه اي كارگاه محسوب مي شود كه حداقل 40 درصد آن كار عملي باشد .

4-     برنامه ها با عناوين اولويت دار ملي شامل سل و كنترل آن ، تجويز و مصرف منطقي دارو ، درمان پالپ زنده ، CPR و كنترل راه هوايي ، آموزش اخلاق حرفه اي پزشكي ، آموزش قوانين و مشكلات حقوق حرفه اي پزشكي ، سلامت خانواده ، سلامت مادر و نوزاد ، سرطان پستان ، علل شايع و گزارش مرگ و مير مادران ، بيماريهاي عفوني اسهالي و تنفسي ، حفظ و ارتقاء سلامت در بحران خشكسالي به ازاي هر ساعت فعال يك امتياز دارند و در يك روز حداكثر 6  امتياز مي گيرند .

5-     در برنامه هاي يكروزه آموزش مداوم ، حداقل يك مبحث از موارد انتقال خون ، پزشكي قانوني ، تجويز منطقي داروها ، اخلاق حرفه اي ، طب مكمل ، قوانين مربوط به حرف پزشكي انتخاب و حداقل زمان در نظر گرفته شده يك ساعت باشد ( نيم ساعت آن سخنراني و نيم ساعت پانل ، بحث گروهي ) علاوه بر امتياز رايج يك امتياز به سقف امتيازات اضافه مي گردد .

6-      به ازاي هر سخنراني در برنامه هاي آموزش مداوم 4 امتياز اعطا خواهد شد .

7-     انجام حضور و غياب در هر برنامه الزامي مي باشد و اعطاي امتياز متناسب با ساعات حضور شركت كننده در برنامه مي باشد .

8-     حق ثبت نام ابلاغي سال 91 در برنامه هايي كه بيش از 5 ساعت مي باشند براي پزشكان عمومي و كارشناسان روزانه سيزده هزار تومان و براي متخصصين ، داروسازان و دندانپزشكان روزانه نوزده هزار تومان مي باشد .

9-     دريافت هر گونه وجه خارج از مبالغ تعيين شده فوق اكيداً ممنوع است و در صورت لزوم بايستي با درخواست كتبي از سوي دبير علمي برنامه و پس از اخذ مجوز از اداره آموزش مداوم دانشگاه انجام پذيرد .

10- هر مشمول مي تواند حداكثر 75 امتياز از 125 امتياز در هر دوره 5 ساله را از طريق فعاليت هاي آموزش و پژوهشي مانند انتشار مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، انجام پژوهش ، ارائه پوستر و سخنراني كسب نمايد .